Säsong 2, avsnitt 10 – Var är världen på väg?

Den rådande dynamiken i världspolitiken kännetecknas till stor del av friktion. Vad innebär egentligen den multipolära världen för internationell stabilitet? Vilka metoder använder sig stater av för att få ökat inflytande? Och vilka risker bör man ha koll på?

Leave a Reply