Om oss/Kontakt

Nedan finner du mer info om moderatorerna och kontaktuppgifter.

Porträttbild Andreas von der Heide

Andreas von der Heide

Anderas von der Heide, född 1973, är en svensk geopolitisk analytiker och entreprenör. Efter värnplikten 1992/93 studerade han historia, statsvetenskap, sociologi och idéhistoria vid Stockholms universitet och dåvarande militärhögskolan. 1997 presenterade Andreas en idé om att geopolitik och riskanalys skulle komma att bli avgörande för svenska företags möjligheter i framtiden för Industriförbundets ledning. Presentationen ledde till en anställning vid Näringslivets Internationella Råd (NIR) där Andreas under elva åt tjänstgjorde som regionchef och senare verkställande direktör. Efter arbete som Senior Vice President och ansvarig för koncernens motköp och industrisamarbeten vid försvars- och flygföretaget Saab AB grundade han 2011 tillsammans med Erik Belfrage, Jan Nygren och Michael Sahlin den geopolitiska rådgivningsbyrån Consilio International AB. Utgångspunkten för Consilio var att världen efter det kalla kriget gått in i en multipolär fas där geopolitik skulle komma att vara den viktigaste strategiska parametern för internationellt verksamma bolag. Andreas är i sin kapacitet av VD för Consilio en efterfrågad rådgivare till svenska bolagsledningar, styrelser och ägare vilka han rådgiver i frågor kopplade till geopolitik och internationella strategier. Han är också styrelseordförande i investmentbolaget Serkland samt ledamot av Näringslivets Säkerhets Delegations (NSD) centrala delegation och därutöver aktiv i ett antal olika ideella organisationer.

Andreas modererar samtalen i Geopodden tillsammans med sin kollega Elin Doverborg.

Kontakt: andreas.vonderheide@consiliointernational.se

Elin Doverborg

Elin Doverborg arbetar som geopolitisk analytiker vid Consilio International. Tillsammans med Andreas von der Heide modererar hon samtalen i Geopodden.

Kontakt: elin.doverborg@consiliointernational.se

Porträttbild Elin Doverborg

Produceras i samarbete med: